NOVINKY

Aktuální info ze světa pěnivého moku

Experimentální zařízení k testování senzorů pro řízení potravinářských procesůExperimentální zařízení
k testování senzorů pro řízení potravinářských procesů

Již potřetí v řadě se vracíme s informacemi o mezinárodně vědecko-výzkumném projektu, který se zabývá vývojem technologie multi-sensorového zařízení pro řízení potravinářských procesů. Tříletý projekt, na kterém se podílí 12 institucí z 6 evropských států, je realizován v rámci tzv. 7. rámcového programu Evropské unie.
PACOVSKÉ STROJÍRNY se na tomto projektu podílí zejména v oblasti pivovarnictví, kde vyvinula a vyrobila unikátní experimentální testovací zařízení, na kterém se budou testovat 3 typy unikátních senzorů. Prvním je rozprostřené teplotní čidlo, druhým je optické čidlo pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast spektra a třetím je fotoakustické čidlo pro detekci plynných látek. Tyto senzory jsou integrovány do jediné jednotky tzv. MSD.
Jednotka MSD, která je vyvíjena firmou Peacock Ltd. z Velké Británie byla dodána k zařízení PACOVSKÝCH STROJÍREN, a následně instalována a uvedena do zkušebního provozu, v 1. polovině dubna letošního roku. Spolu s touto jednotkou byly dodány i první dva typy senzorů. Teplotní čidla z instituce IFCO ze Španělska a optická čidla od firmy VTT z Finska. Oba typy senzorů jsou dodány ve dvou variantách provedení. Speciální pouzdra a podpůrné mechanismy byly taktéž vyrobeny firmou PACOVSKÉ STROJÍRNY, za odborné spolupráce s VÚPS.
Do celé sestavy tak aktuálně chybí dodat fotoakustické čidlo od firmy Gasera z Finska. Čidlo bylo při přepravě mezi partnery projektu z Velké Británie a Finska vážně poškozeno v důsledku nedbalosti přepravní firmy. Vzniklé poškození bylo natolik závažné, že bylo nutné přistoupit k její rozsáhlé rekonstrukci, kterou se doposud nepodařilo dokončit.
Po zahájení zkušebního provozu jednotky MSD instalované do experimentálního zařízení od PACOVSKÝCH STROJÍREN, se projevila řada problémů, zejména v konfiguraci a citlivosti optických sond. Většina problémů byla již odstraněna, nebo se aktivně pracuje na jejich odstranění.
První výsledky byly získány z teplotních čidel. Ty nám například odhalily nečekané rozložení teplot ve scezovací kádi při reálném varném procesu. Nasazení optických čidel do provozních podmínek lze očekávat v průběhu nejbližších týdnů.
Druhá jednotka MSD, vč. senzorů byla instalována již začátkem tohoto roku v instituci Campden BRI ve Velké Británii, jež se podílí v projektu testováním senzorů v oblasti výroby chleba. Tento souběh nám tak umožní porovnávat získané údaje z těchto dvou výrobně odlišných oblastí.
Experimentální zařízení od PACOVSKÝCH STROJÍREN bylo ve dnech 17. a 18. února 2015 oficiálně představeno ostatním účastníkům projektu v průběhu třetího pravidelného meetingu. Ten se konal v areálu VÚPS v Praze za účasti zástupců PACOVSKÝCH STROJÍREN.
Jméno firmy PACOVSKÉ STROJÍRNY je díky tomuto projektu šířeno široké veřejnosti, odborným institucím, či firmám na různých konferencích, mítincích nebo veletrzích skrz většinu států Evropy, Rusko, USA, či Kanadu, jako vysoce kvalifikované strojírenské firmy.

Novinky

Rozšíření Pivovar U Supa
07.02.2018

PACOVSKÉ STROJÍRNY dodaly v loňském roce unikátní technologii se skleněnou varnou pro jednu z nejznámějších pražských restaurací U Supa, která se nachází v samém centru města nedaleko Staroměstského náměstí. Po necelém roce provozu došlo...

Více novinek