NOVINKY

Aktuální info ze světa pěnivého moku

EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ SENZORŮ PRO ŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PROCESŮPACOVSKÉ STROJÍRNY se zapojily do mezinárodního vědecko-výzkumného projektu vývoje technologie multi-senzorového zařízení pro řízení potravinářských procesů. Realizace projektu, na kterém se podílí 12 institucí z šesti evropských států, probíhá v rámci tzv. 7. rámcového programu Evropské unie.
Jedná se o výzkum, vývoj, sestavení a testování tří typů unikátních senzorů, které umožní monitorování celé řady těkavých a netěkavých složek potravin a rozložení teploty v kritických bodech procesu - to vše v reálném čase. Vyhodnocovací elektronika bude integrována v jediné jednotce MSD (Multi Senzor Device) na bázi průmyslového počítače. Testování zařízení proběhne v rámci třech případových studií, a to při výrobě chleba, smažení bramborových lupínků a v podmínkách varny v pivovaru. Tyto v mnoha pohledech odlišné aplikace reprezentují různé oblasti potravinářského průmyslu pro případné uplatnění vyvíjeného zařízení. Zahrnují širokou škálu náročných pracovních podmínek, jakými jsou například vysoká teplota, vysoká vlhkost, prašnost, kontinuální tok výroby, atd. PACOVSKÉ STROJÍRNY jakožto vysoce kvalifikovaná strojírenská firma se znalostmi v oblasti pivovarnictví se podílejí na vývoji a výrobě experimentálního testovacího zařízení, které umožní simulaci řady varních postupů používaných v malých i velkých pivovarech. Jedná se o zařízení unikátní konstrukce o jmenovitém objemu 50 l vyrážené mladiny tvořené třínádobovou varnou s plně automatickým ovládáním. Průmyslová automatika dovoluje průběžné sledování procesu a zajišťuje z experimentálního i provozního hlediska nezbytnou vysokou reprodukovatelnost procesních kroků s maximální přesností a s eliminací neočekávaných odchylek. Výroba zařízení v PACOVSKÝCH STROJÍRNÁCH skončila v září loňského roku, poté došlo k instalaci v prostorách Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze (VÚPS). V současné době zde probíhá proces odladění a nastavení za účelem následné implementace a testování multi-senzorového zařízení. Ve dnech 20. – 21. října 2014 se konalo pravidelné setkání zástupců všech institucí podílejících se na vědecko-výzkumném projektu v areálu ICFO, ve městě Castelldefels v provincii Barcelona, v jehož průběhu jsme prezentovali zařízení z PACOVSKÝCH STROJÍREN ostatním účastníkům projektu. V průběhu setkání byly představeny i zbývající dvě testovací linky na výrobu chleba a smažení bramborových lupínků a především současný stav vývoje a realizace senzorů, včetně multi-senzorového zařízení. V průběhu ledna 2015 by mělo dojít k instalaci kompletní sady senzorů do zařízení z PACOVSKÝCH STROJÍREN. Po úspěšné instalaci bude zahájen proces ověřování funkčnosti senzorů v podmínkách varného procesu a jejich kalibrace. Následně proběhne simulace různých varných postupů, změny surovin a sběru údajů, které poslouží jako podklad pro vytvoření sofistikovaného modelu k řízení varních procesů. Očekáváme, že první relevantní data budou k dispozici až na konci jara 2015.
Další pravidelné setkání účastníků proběhne v únoru 2015 ve VÚPS. Věříme, že první výsledky testů potvrdí očekávanou úspěšnost projektu, na němž se PACOVSKÉ STROJÍRNY podílejí.

Novinky

Rozšíření Pivovar U Supa
07.02.2018

PACOVSKÉ STROJÍRNY dodaly v loňském roce unikátní technologii se skleněnou varnou pro jednu z nejznámějších pražských restaurací U Supa, která se nachází v samém centru města nedaleko Staroměstského náměstí. Po necelém roce provozu došlo...

Více novinek